Saturday, September 27, 2014

Պատանի հեծանվորդները (ֆոտոշարք)

Արթիկցի պատանի հեծանվորդները վայելում են վերջերս վերանորոգված փողոցը:  Մեր քաղաքում ամեն օր հեծանվորդների չես հանդիպի, քանի որ փողոցները իրական "մահացու վտանգ" կարող են հանդիսանալ:Ինչպես լուսանկարիչ Դավիթը նկատեց, թեկուզ փոքր ասֆալտի համար այդքան երեխաներ համակարգիչը մի կողմ են դրել ու դուրս են եկել խաղալու: 
photo by Davit Petoyan


photo by Davit Petoyan


photo by Davit Petoyan

photo by Davit Petoyan
photo by Davit Petoyan
photo by Davit Petoyan


photo by Davit Petoyan
photo by Davit Petoyan
photo by Davit Petoyan

photo by Davit Petoyan

photo by Davit Petoyanphoto by Davit Petoyan

photo by Davit Petoyan

photo by Davit Petoyan

photo by Davit Petoyan

photo by Davit Petoyan

photo by Davit Petoyan

photo by Davit Petoyan

No comments :

Post a Comment