Friday, December 21, 2012

Տոներն են մոտենում

Լուսանկարիչ՝ Դավիթ Պետոյան

Ինչպես գիտեք, դեկտեմբերի 20-ին պաշտոնապես վառվել են մայրաքաղաքի գլխավոր տոնածառի փողոցների, ինչպես նաև բոլոր վարչական շրջանների  լույսերը: Հերթը մարզերինն է: 

Արթիկում  ևս սկսվել են տոնական նախապատրաստական աշխատանքները:
Այսօր տեղադրում էին Արթիկ քաղաքի գլխավոր տոնածառը: Այն դեռ վերջնական տեսքի բերված չէ:No comments :

Post a Comment